Вие сте тук

Какво е договор за кредит

Това е договорът, който потвърждава условията, при които се отпуска кредита, какви са правата и задълженията на двете страни, както и други важни фактори свързани със самата услуга. В него се опоменават лични данни, лихви, такси и важни детайли изисквани за подписването му от двете страни.

Взимате на заем трябва да бъде с подписан договор за това.