Вие сте тук

Каква е разликата с други сайтове за кредит

Този сайт предлага уникална функция, която дава възможност безплатно да се кандидатства към повече от една фирма, ако първата откаже да отпусне кредит на клиента.

Това е основната разлика с много други места, които сте срещали и ползвали за този тип услуга.