Вие сте тук

Практики за отговорно кредитиране

Ползване на всякакъв вид кредит или заем е сериозен ангажимент, който трябва да се обслужва коректно както от клиентите така и от страна на фирмите предлагаща тази услуга. Спазване на добри практики от страна на потребителите дава възможност единствено да се възползвате от финансовата възможност, когато имате нужда.

Следене на финансовото си състояние

Изграждане на лично счетоводство и организиране на финансите Ви е една от най-важните стъпки, която може да предприемете когато започнете да се грижите сами за приходите и разходите си. Това може да бъде базирано на дневен, седмичен или месечен бюджет.

Това е удобно както при ниски приходи, така и при големи. При единия вариант ще може да се постараете да оптимизирате разходите си докато имате по-големи приходи. Също така при втория вариант ще може да контролирате по-добре своите пари.

Установяване на парични нужди

При необходимост от пари е добре да се установи точната сума, от която има нужда. Дали няма е възможно да бъде по-малка или по-голяма, дали може да има непредвидени странични разходи или нещо друго от което да имате нужда.

Правилното определяне на сумата помага да се избегне нужда от последващ заем, както и да се покрие нуждата, за която са предназначени парите. Една добра практика е да се прецени дали в близките +/- 7 до 10 дни няма да има друг разход или нужда от пари.

Така ще може спокойно да се пристъпи към избора на фирма, която ще покрие най-важното изискване или по-точно колко пари ще бъдат нужни.

Определяне на възможности за погасяване

Всеки кредит или заем е ангажимент, към който е необходимо да се пристъпи отговорно и организирано. Причината за това е, че финансовите услуги има стриктни условия за ползване и особено при бързия кредит те имат по-кратки срокове.

За да се избегне затруднение за плащане, допълнителни лихви и такси, както и ненужно напрежение, е добре да се прецени дали е удачно да се плаща в кратки срокове или в по-дълги такива. Възможности винаги има и самите фирми предлагат гъвкава опции.

Видовете вноски са:

  • седмични
  • месечни
  • индивидуални

Запознаване с възможности и промоции

Преди да се пристъпи към кандидатстване и заявка за бърз кредит е препоръчително да се провери за настоящи екзлузивни условия, промоции или изгодни оферти. Тенденциите показват, че може да се ползва безлихвен кредит за определена сумата.

Тази опция е много по-изгодна и дори сумата, от която имате нужда да е по-голяма, такова финансиране може да бъде по-удачно за Вас. Все пак е въпрос на лична преценка, но е добра практика.

Сред редица компании същестуват възможности за преференциални условия за коректни клиенти, по-добри условия за нови клиенти, както и опцията да бъдете препоръчан от съществуващ клиент на компанията.

При последния вариант може да бъде изгодно както за Вас, така и за човека препоръчал Ви да ползвате тази компания.

Сравняване на няколко услуги и условията им

Без съмнение съпоставката на условията между няколко фирми дава по-ясна представа която услуга е най-изгодна и удобна за Вас. Така може да прецените кой начин за кандидатстване, взимане на парите и тяхното връщане, подписване на договор и начини за контакт, са най-удобни за Вас.

Много важен момент е детайлно запознаване със самите условия на кредита и по-детайлно срокове, суми, такси, комисионни, лихви, начини за обслужване, права и задължения и други.

Не прескачайте с 'лека ръка' тази стъпка, защото е от особено значение за вас.

Избор на фирма

След като се спряли на дадена фирма и сте готови да сключите договор, одобрени сте за кредит и всичко изглежда както трябва, може да предприемете тази стъпка.

Тази стъпка също има своите специфики и определено най-важното е да имате лице за контакт, начини за контакт, работно време и всякаква друга информация, от която може да имате нужда.

Ако кредита се обслужва от представители е добре да имате записан неговия телефонен номер и начин да се свържете с него при нужда.

За плащания по банка, каса или друг начин е важно да имате коректно изписани банкови сметки, клиентски номер или друго необходимо според начина за плащане.

Отговорно обслужване

Добре е да имате отбележите на календар или по друг начин за напомняне, кога трябва да бъдат покривани вноските и какви са падежите, кога изстича договора Ви и други важни дати.

Може да се ползват различни опции за напомняне няколко дни преди дадена дата, както на телефони, така и на компютри, тефтери и други подобни начини.

Отговорното позване на бърз кредит е препоръчително за да може единствено да се възползвате от тази възможност.