Вие сте тук

Как да се избере бърз кредит

Изборът кой бърз кредит да се ползва, или по-точно от коя фирма и коя нейна услуга, е най-важното решение, което взима потребителя. Това е така, защото се спира на компания, условия и опции, които предпочита да ползва за своите нужди.

Размер на кредита

Първият и основен критерии е размера на заема, който ще бъде заявен. За да се покрие нуждата на клиента е добре да се вземе под внимание дали компанията предлага точно тазу сума. Ако изборът става на сайта на компанията е лесно да се видят максималните и минималните стойности на услугата.

Обикновено минималния размер в порядъка на 100-300 лв, като предлагания максимум е в порядъка до 2-3000 лв, като някои компании предлагат и дори до 5-8 000 лв. Всички тези суми са за потребителски тип бърз заем, който се отпуска 'срещу лична карта'.

Поради широкия обхват на заемите може да се ползват и сравнително по-големи суми, които се предлагат срещу ипотека на недживим имот. Друго изключение са бизнес насочените микро кредити за малкия и средния бизнес.

Лихви и такси

Това е цената на самата услуга, която клиентът плаща на компанията. Тя е комбинация от лихви, такси и други допълнителни суми посочени в договора. Обикновено при онлайн избор на кредит компаниите предлагат калкулатор, който дава възможност дори да се преместнат всички вноски и общия разход по покриване на заема.

Сред компаниите може да се срещне често ГПР, което трябва да бъде до максимум 50% след последните промените в закона за потребителското кредитиране.

Добре е да се вземе под внимание дали компанията изисква поръчител за кредита, защото ако няма такъв услугата може да се оскъпи с допълнителна застраховка или друга такса.

Изисквания

Обикновено изискванията са клиентите да бъдат Български граждани, да имат доход и да могат да обслужват кредита, за който ще бъдат одобрени.

Основно за да вземе една компания решение е нужно да направи справка за сегашния статус на клиента в Централния Кредитен Регистър (ЦКР). Също така към това подмогата различни въпроси свързано с финансовото състояние на клиента.

Може да направи впечатление, че различни компании имат своите собствени изисквания, които са съобразени с предлаганата услуга, суми и начин на обслужване.

Условия

За много клиенти условията за ползване може да не бъдат важни, когато са получили положителен отговор за желаната сума, но това е стъпка изискваща сериозно внимание.

Преди да поставите подпис на договора със своите данни, е нужно добре да се запознаете с всички важни детайли. Това може да бъдат:

  • срок за погасяване на заема
  • видове вноски и как да се плащат
  • какво се случва при забавяне на плащане
  • какви права и задължения имат двете страни
  • какви са процедурите при неплащане на кредита

Начини на плащане

Допълнителен важен фактор свързан с вашия кредит е как ще получите парите и съответно после как ще ги връщате. Това е добре да бъде по възможно най-удобния и евтин начин.

При някои начини на плащане като банков път, касиер или друг, може да има оскъпяване на услугата и това се заплаща от страна на клиента.

Начини за контакт

Винаги имайте на удобно място данните за контакт на компанията, която ползвате за бърз заем. Това може да бъде във Вашия телефон, тефтер или визитна картичка.

По-добре да знаете как и с кого да говорите ако има нужда, вместо да има нужда и да не знаете как да реагирате. Често пъти в договора е посочен адрес за кореспонденция, но това не е адреса на който ще Ви отговор екипа за обслужване на клиенти.

Цялата тази съвкупност дава възможност да организира личния избор за кредит и да се предприеме вземането на информиран избор. Разбира се, може да има и други важни критерии според Вас, което може да добавите към настоящите.