Вие сте тук

Бързи кредити

Видове бързи заем, които може да се ползват според вида услуга, максималния размер и различните общи условия могат да бъдат различни, защото са насочени към отделни видове нужда.

Заем до заплата (срещу лична карта)

Това е услугата, която най-често се среща сред фирмите на пазара. Тя е с по-малък размер в порядъка на 300-500 лв и е най-често обвързана с най-атрактивните промоции.

Идеята на този заем е да се върне сумата до следваща заплата. Поради различните нужди на клиентите вече има възможност да се избира от седмични, месечни или по-големи вноски.

При този вид се изисква единствено заявка с коректни лични данни, като отговорът е в порядъка на няколко минути.

Потребителски бърз кредит

При този вид размерите обикнове са в порядъка на 1500 – 3000 лв. При тях сред някои компании може да бъде изискван поръчител, за да може да се гарантира връщането на сумата в края.

Те са повече алтернатива на стандартните банково услуги, но с различни от техните условия и лихви. Този вариант е удачен при нужда от покупка, по-голяма плащане или друго.

Често това може да бъде обвързано с почивка, празници, изплащане на лизинг или друго.

Ипотечен заем

Това са жилищни кредити, които се отпускат сравнително по-бързо от банковите и са насочени към по-ускорено отпускане. Този кредит може да бъде отпуснат на собственика на имота, ако има всичките необходими документи.

Някои от фирмите, за да улеснат процедурата, оказват съдействие при изготвяне на всички документи необходими за отпускане на сумата.

Практично е да се вземе под внимание условията в детайли, до какъв размер може да бъде отпусната сумата и какви са сроковете за погасяване на взетия заем. Също така ясната процедура при необслужване на кредита и при какви условия жилището може да придобито от компанията, са важни моменти при сключване на договор.

Бизнес кредитиране

С развитието на пазара и редица компании имащи нужди от оборотни средства за финансиране на своята дейност, вече може да се ползва и бърз кредит за юридически лица.

Сред може да се срещнат изисквания като липса на задължения към държавата и оборот до момента. По-рядко е отпускането на ново-създадени компании, защото те нямат средства и връщането на заема може да е проблем.

Кредити според клиента

Всеки кандидатстващ може има различен статус, който да го категоризира според това и съответно да може да ползва само някои услуги.

Сред най-популярните срещани варианти са:

 • Работещи – хора на трудов договор
 • Студенти – с почасова или допълнителна работа
 • Пенсионери – хора имащи постоянен месечен доход в определен размер
 • Безработни с доходи - получаващи ренда, наем от жилище или друго

Решението в този сайт

Функционалността на уеб сайта дава възможност различни видове заеми и клиенти да получат услугата, от която имат нужда. Тя се предлага от фирми с разнообразни услуги и варианти за финансиране.

Потребителите ползващи тази услуга ще могат да се възползват от:

 • уникална възможност за кандидатстване
 • единственото място с тази функци в България
 • онлайн в реално време
 • спестяване на време и усилие като се ползва само една заявка
 • най-удобния начин да се кандидатства към повече фирми
 • лесни следващи заявки със същите данните на клиента
 • централизирано място за кредит насочено да обслужва нуждите на клиентите
 • фирмите се ангажират да обслужват бързо заявките