Вие сте тук

Как е защитена моята информация

Сайтът ползва криптиране на данните, които се попълват и по този начин се прилага защита на информация ползвана както от банката, правителствени организации и други сайтовете изискващи лични данни.

Все пак самата защита на данни е двустранен процес, в който и самия клиент е нужно да подхожда отговорно и да не разпространява данни, които не иска да бъдат споделяни.