Вие сте тук

Защо се изисква отговор на всичките въпроси от онлайн заявката

Това е цел да може дадена компания да вземе решение дали да Ви отпусне сумата, за която сте направили заявката. От една страна е нужно да се направи справка, от друга да получат информация, която е важна за взимането на крайно решение.

Самите контактни данни се предоставят за да може да пристъпите към следващата стъпка, а именно сключване на договор, ако за Вас той е изгоден.